ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านคำแคน ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
1
บ้านนาสวรรค์ ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
3
บ้านโนนสวาท ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
5
บ้านแสนสุข ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
9
บ้านห้วยบอนพัฒนา ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
4
บ้านหนองแสง ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
6
บ้านโคกสวาง ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
7
บ้านหนองตอ ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
8
บ้านนาแวง ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
3
บ้านนาเจริญ ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
4
บ้านห้วยเรือใหญ่ ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
5
บ้านดอนแก้ว ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
6
บ้านโนนอินทร์แปลง ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
5
บ้านนาซาว ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
9
บ้านโนนสง่า ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
7
บ้านขี้เหล็กน้อย ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
8
บ้านโคกระแช ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00