ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
0
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
10
ถ.อุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
7
โพธิ์ชัย
6
หนองบัว

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00