ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านท่าพระเนาว์ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00