ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแดงน้อย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
10
บ้านค้อ
6
บ้านแดงน้อย ตำบลบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น
17
บ้านแดงน้อย ตำบลบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น
7
บ้านแดงน้อย ตำบลบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น
16
บ้านแดงน้อย ตำบลบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00