ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
17
หนองแสง ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
12
หนองแสง ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
4
โคกน้อย ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
14
โคกน้อย ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00