ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านกอก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
12
บ้านกอกน้อย ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
7
บ้านกอก ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
19
บ้านกังวาล ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
8
บ้านหนองโจด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00