ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านชุมแพ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
10,
บ้านชุมแพ บ้านศรีมงคล ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
15
บ้านศรีมงคล ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
1
บ้านชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00