ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนหนองคะเน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านหนองขาม ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
10
บ้านหนองทุ่ม ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
11
บ้านหนองโดน ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
17
บ้านหนองคะเน ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
19
บ้านหนองมีชัย ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00