ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านสร้างแป้น ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
12
บ้านสร้างแป้น ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
3
บ้านดอนนาแพง ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00