ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านโสกจาน ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
4
บ้านโสกตลิ่ง ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00