ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
14
ชุมชนประเสริฐแก้ว ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
14
ชุมชนหลักสิบสี่ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
4
ชุมชนสมหวังสังวาลย์ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
3
ชุมชนสมประสงค์พัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหสัดขอนแก่น
9
ชุมชนคลองชลประทาน ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00