ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านสว่าง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านสว่าง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
2
ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
4
เหล่าหลวง ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
15
ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
5
บ้านละว้า ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00