ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านนาฝาย ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
2
บ้านนาโพธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
6
บ้านบะยาว ตำบลหนองบัว อำกเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
9
บ้านบะยาว ตำบลหนองบัว อำกเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
3
บ้านโสกม่วง ตำำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
4
บ้านดอนดู่ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00