ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโสกแต้

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านโสกแต้ ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
8
บ้านโสกแต้ ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00