ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านหนองนกเขียน ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
10
บ้านหนองนกเขียน ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
8
บ้านนาเสถียร ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00