ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านขุมดิน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านขุมดิน ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
16
บ้านขุมดิน ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00