ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
21
บ้านหนองนกเขียน ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
7
หนองนกเขียน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00