ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
14
บ้านสระแก้ว ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
5
โนนพยอม ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
7
บ้านบึงกลาง ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
4
บ้านห้วยหินลาด ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
1
บ้านม่วงหวาน ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
2
บ้านสระกุด ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
3
บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
9
บ้านคำใหญ่ ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
7
บ้านคำแก่นคูน ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
6
บ้านฟากพอง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
6
บ้านท่าเม่า ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
16
บ้านวังชัย ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
11
บ้านปันน้ำใจ ตำบลม่วงวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00