ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านห้วยปลาโด ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
10
บ้านศรีสามารถ ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
11
บ้านสันติสุข ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
18
บ้านห้วยปลาโดเหนือ ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
7
บ้านหัวฝาย , บ้านไร่สีสุก ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง อ.อุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00