ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนสะงวย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านสะงวย ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290
7
บ้านสะงวย ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290
11
บ้านสะงวย ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290
5
หัวหนองยาง ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
4
บ้านนาปู ตำลบหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
9
บ้านนากลาง ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00