ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านท่าคำบง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านท่าคำบง ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
11
บ้านหนองบัวคำ ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
14
บ้านคำศิลา ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00