ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านนาฮี ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
2
บ้านบกหวาน ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
3
บ้านโพนตาล ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
4
บ้านโคกสำราญ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
5
บ้านหนองหมื่น ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
7
บ้านคำโป้งเป้ง ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
9
บ้านดอนกอก ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
15
บ้านบุญเพียง ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
16
บ้านนาฮีน้อย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00