ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนหนองโกวิทยกิจ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
10
บ้านหนองโก แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
6
บ้ายหนองโก แพง โกสุมพิสัย มกาสารคาม
16
บ้านหนองโก แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
7
บ้านหัวนาคำ แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
8
บ้านหนองแสง แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00