ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
หนองสระพัง ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
15
หนองสระพัง ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3
โนนสะอาด ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00