ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านแก้งแก ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
2
บ้านโนนใหญ่ ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
3
บ้านแก้งใหญ่ ต.แ้ก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
5
บ้านขิงแคง ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
6
บ้านแก้งน้อย ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
10
บ้านสุขสวัสดิ์ ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00