ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านขีหนองจิก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านหนองจิก ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
6
บ้านขี ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
13
บ้านหนองจิกพัฒนา ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00