ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านจานโนนสูง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านโนนสูง, บ้านจาน , ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
3
บ้านท่ากระเสริม ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
11
บ้านจาน ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
13
บ้านจาน ตำบล เสือเฒ่า อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม
16
บ้านจาน ตำบล เสือเฒ่า อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม
1
บ้านโนนสูง, บ้านจาน , ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00