ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านกุดเม็ก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านโคกลี่ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
8
บ้านกุดเม็ก ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
12
บ้านหนองน้ำ้ใส ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00