ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านส้มกบ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านนาคำน้อย ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
2
บ้านส้มกบ ต. เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ. มหาสารคาม
2
บ้านโคกอินทนิน ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00