ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านโพธิ์น้อย ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
12
บ้านโพธิ์น้อย ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
18
บ้านโพธิ์น้อย ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00