ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
ทุ่งหมื่น ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
9
ทุ่งแสน ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
14
ทุ่งหมื่น ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00