ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแวงวังเซียม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
แวงน้อย ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
9
หนองม่อง ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
11
แวง ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
19
แวง ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00