ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
1
ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
4
ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
16
ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
3
บ้านโพนเมือง ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
14
โพนเมือง ตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
6
บ้านกอก ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00