ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านพิมพ์พัฒนา ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
4
บ้านเหล่าล้อ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
7
บ้านเหล่าล้อ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
3
บ้านก่อ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
13
บ้านก่อ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00