ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
แวง
หมู่1 แวง , หมู่2 บัว , หมู่3 โนนแท่น , หมู่4 เกล็ดลิ่น , หมู่5 ดู่ , หมู่6 หนองเทิง , หมู่7 หนองยูง , หมู่8 จอมศรี , หมู่9 ขี้เหล็ก , หมู่10 เขวา , หมู่11 หนองหิน , หมู่12 ฝาง , หมู่13 หนองแวง , หมู่14 หนองหิน
ดงล
หมู่1 สนามม้า , หมู่2 เหล่าใหญ่ , หมู่3 อ้น , หมู่4 ดงลาน , หมู่5 หนองจิก , หมู่6 โคกสูง , หมู่7 เหล่าสมบูรณ์ , หมู่8 เกษตรสำราณ , หมู่9 หนองจิกน้อย , หมู่10 สันติสุข
สีแ
หมู่1 สีแก้ว , หมู่2 ดงยาง , หมู่3 สีแก้ว , หมู่4 สีแก้ว , หมู่5 สีแก้ว , หมู่6 เหล่าตำแย , หมู่7 เหล่าขาม , หมู่8 สังข์ , หมู่9 โนนใหญ่ , หมู่10 หัวหนอง , หมู่11 คานหัก , หมู่12 หนองคู , หมู่13 เปลือยน้อย , หมู่14 ดงคุย , หมู่15 ดงสวอง , หมู่16 หนองตาไก้
ปอภ
หมู่1 ดงเค็งน้อย , หมู่2 โคกก่อง , หมู่3 โคกพิลา , หมู่4 เขียดเหลือง , หมู่5 โคกสง่า , หมู่6 ปอภาร , หมู่7 ปอภาร , หมู่8 ปอภาร , หมู่9 ดงเค็งแสบง , หมู่10 คุยมาตย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00