ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านสามขา ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2
บ้านสามขา ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
3
บ้านสามขา ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
15
บ้านสามขา ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
17
บ้านสามขา ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
1
บ้านคำอีหงษ์ ตำบลนาขามอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
12
บ้านคำอีหงษ์ ตำบลนาขามอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
7
บ้านสุขเจริญ ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
17
บ้านสุขเจริญ ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
3
บ้านโนนฟองแก้ว ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
10
บ้านนาขาม ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
15
บ้านนาขาม ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2
บ้านนาขาม ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
8
บ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
9
บ้านบอนเขียว ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
5
บ้านบอนเขียว ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
13
บ้านบอนเขียว ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
8
บ้านแก้งดื่อ ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
9
บ้านบอนเขียว ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
9
บ้านบึงทอง ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
11
บ้านหนองแวงศรี ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
13
บ้านคำโพนทองบริบูรณ์ราษฏร์บำรุง ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00