ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านดงห้วยเปลือย ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
7
บ้านดงห้วยเปลือย ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
11
บ้านดงห้วยเปลือย ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00