ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านกลาง ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
8
บ้านกลาง ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
12
บ้านกลาง ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
5
บ้านนาโน ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
7
บ้านนาโน ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00