ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาแต้

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านวนาสวรรค์ ตำบลนาแต้ อำเภอ คำตากล้า จังหวัดสกลนคร
1
บ้านนาแต้ ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
10
บ้านไทยเจริญ ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00