ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนโพนงามศึกษา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
2
บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
3
บ้านดงเสียว ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
4
บ้านท่าแร่ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
5
บ้านดงสาร ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
6
บ้านเสาวัด ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
7
บ้านดงมะกุ้ม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
8
บ้านชุมชนพัฒนา ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
9
บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
10
บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
11
บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
12
บ้านเสาวัด ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
13
บ้านดงเสียว ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
1
บ้านถ้ำเต่า ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
2
บ้านถ้ำเต่า ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
3
บ้านดอนทอย ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
4
บ้านหนองผือ ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
5
บ้านนาดอกไม้ ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
6
บ้านดอนทอย ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
7
บ้านหนองสามขา ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
8
บ้านนาดอกไม้ ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
9
บ้านถ้ำเต่า ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
10
บ้านถ้ำเต่า ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
7
บ้านข้าวแป้ง ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
8
บ้านบง ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
10
บ้านดอนกลาง ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
1
บ้านนาฮี ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
2
บ้านนากะทาด ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
3
บ้านสงเปือย ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
4
บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
5
บ้านบะมะเกลือ ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
6
บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
7
บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
8
บ้านนาฮี ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
9
บ้านนากะทาด ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00