ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนราษฎร์สามัคคี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำนาหว้า จังหวัดนครพนม
2
บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำนาหว้า จังหวัดนครพนม
3
บ้านนาซ่อม ตำบลท่าเรือ อำนาหว้า จังหวัดนครพนม
4
บ้านนาซ่อม ตำบลท่าเรือ อำนาหว้า จังหวัดนครพนม
5
บ้านบะหว้า ตำบลท่าเรือ อำนาหว้า จังหวัดนครพนม
7
บ้านบะหว้า ตำบลท่าเรือ อำนาหว้า จังหวัดนครพนม
8
บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำนาหว้า จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00