ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
4
บ้านไผ่ล้อมทุ่ง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
5
บ้านบึงใต้ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
6
บ้านห้วยทราย ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
7
บ้านทุ่งสว่าง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00