ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
2
ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
5
บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
3
หมู่บ้านสำราญใต้ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
4
หมู่บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
1
บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
2
บ้านสำราญเหนือ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
6
หมู่บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
7
บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
8
บ้านคำเกิ้ม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
9
บ้านนาสมดี ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
10
บ้านไผ่ล้อมเหนือ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
11
บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
1
บ้านดงโชค ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
2
บ้านหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
3
บ้านภูเขาทอง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
4
บ้านดอนโมง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
5
บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
6
บ้านหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
7
บ้านเหล่าดภูมี ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
8
บ้านคำธาตุ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
9
บ้านคำพอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
10
บ้านหนองบัว ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
11
บ้านคำพอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
12
บ้านภูเขาทอง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
13
บ้านเหล่าภูมี ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
1
บ้านหนองจันทร์ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
2
บ้านเมืองเก่า ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
3
บ้านท่าค้อเหนือ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
4
บ้านท่าค้อใต้ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
5
บ้านหนองเซา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
6
บ้านโคกไก่เซา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
7
บ้านดอนม่วง ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
8
บ้านนาหลวง ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
9
บ้นบุ่งเวียน ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
10
บ้านดงหมู ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
11
บ้านใหม่แสงอรุณ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
12
บ้นนาหลวง ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
13
บ้านหนองจันทร์ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
14
บ้านหนองจันทร์ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00