ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านคำฮี ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
11
บ้านดอนม่วงพัฒนา ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
12
บ้านบัวระพาเหนือ ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00