ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านดงยาง ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
1
บ้านดอนสวรรค์ ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
5
บ้านน้ำเที่ยง ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
11
บ้านดงภู่ ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
6
บ้านน้ำเที่ยง ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
10
บ้านน้ำเที่ยง ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00