ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านโพธิ์ศรี ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
3
บ้านโนนสังข์ศรี ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
7
บ้านโนนสังข์ศรี ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
5
บ้านโนนก่อ ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
1
บ้านนาสีนวน ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00