ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านป่าชาด ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
2
บ้านป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
5
บ้านนาป่ง ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
9
บ้านป่งขาม ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
7
บ้านห้วยทราย ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00