ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3,6
หนองลำดวน,ป่าข่า,หนองหลี่,หนองแวงน้อย,หนองแวงเหนือ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00