ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ชัยมงคล ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
2
คลองนำใส ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
6
ป่าข่า ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00