ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
9
บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
13
บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00